www.bip.koronowo.pl | www.mgok.koronowo.pl | www.mgops.koronowo.pl| www.bibliotekakoronowo.pl

dzisiaj jest: 23 sierpnia 2019 r. imieniny: Apolinarego, Miły, Róży
kamera on-line galeria zdjęć ksiega gosci programy pomocowe BIP
logo
Strona Główna - informator - Serwis informacyjny
Wersja polska English version Deutsche Version La versione italiana
informator
Serwis informacyjny
Kurier Ratuszowy
Historia
Sport
Zdrowie
Edukacja
Komunikacja
Pomoc społeczna
Programy Pomocowe
Informator budżetowy
Ważne telefony
Adresy stron internetowych
Stowarzyszenia
Elektroniczna skrzynka podawcza
System Zarządzania - ISO
Strategia Promocji Gminy Koronowo
Bezpieczeństwo w Gminie Koronowo
Harmonogram wywozu odpadów
 

Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Koronowie
tel. 52 3826 400
fax: 52 3826 401
sekretariat@um.koronowo.pl
więcej >>
 
sisms
baner akieta
rewitalizacja
Zalew Koronowski
sk
Trzy Doliny
Interwencja Kryzysowa
MIKROPORADY
.:: Serwis informacyjny
 
Zmiana numerów telefonów

Urząd Miejski w Koronowie

Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo


Centrala: 52 3826-400
Fax: 52 3826-401

email: sekretariat @ um.old.koronowo.pl

Godziny pracy Urzędu:


p
oniedziałek, środa, czwartek 
7:30 - 15:30
wtorek
  7:30 - 17:00
piątek
  7:30 - 14:00
sobota

nieczynne

 

Środa - dzień bez petenta

Burmistrz Koronowa na podstawie Zarządzenia Nr SG/0152-33/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. wprowadził „środę jako dzień bez petenta” na stanowiskach pracy wykonujących zadania:

 • z zakresu opłat planistycznych i adiacenckich,

 • z zakresu decyzji o warunkach zabudowy,

 • z zakresu decyzji o lokalizacji celu publicznego,

 • z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego,

 • z zakresu zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów,

 • z zakresu wypisów i wyrysów z planów miejscowych.

 

Szczegółowy wykaz numerów telefonicznych do Urzędu Miejskiego wraz z adresami email


 

 • Punkt Informacyjny: 52 3826-405, info @ um.old.koronowo.pl

 

 • Sekretariat: 52 3826-410, sekretariat @ um.old.koronowo.pl
 • Skarbnik Gminy: 52 3826-413
 • Sekretarz Gminy: 52 3826-414

 

 • Wydział Organizacyjny
  • Kadry: 52 3826-402,
  • Organizacja: 52 3826-403,
  • Biuro Rady Miejskiej: 52 3826-445,

 

 • Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy
  z Organizacjami Pozarządowymi
  • Kierownik Referatu: 52 3826-471
  • Programy pomocowe: 52 3826-472,
   programypomocowe @ um.old.koronowo.pl
  • Promocja: 52 3826-404, promocja @ um.old.koronowo.pl
  • Sport i współpraca z organizacjami pozarządowymi: 52 3826-481,
   sport @ um.old.koronowo.pl

 

 • Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska: 52 3826-420,
  rolnictwo @ um.old.koronowo.pl
 • Kierownik wydziału: 52 3826-421
 • Przewozy pasażerskie, umowy dzierżawy, zeznania świadków do celów emerytalnych rentowych: 52 3826-422
 • Sprawy rolnictwa i dróg: 52 3826-424, 52 3826-425
 • Sprawy wykupu mieszkań: 52 3826-426
 • Ochrona Środowiska: 52 3826-441,  52 3826-442,  52 3826-443
 • Wydział Finansowo-Budżetowy:
 • Kierownik wydziału: 52 3826-431
 • Sprawy podatkowe: 
  • wymiar podatku rolnego: 52 3826-427
  • pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, windykacja należności: 52 3826-428, 52 3826-429
  • wymiar i pobór podatku od środków transportu, wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych: 52 3826-432
 • Kasa Urzędu: 52 3826-433
 • Sprawy budżetowe: 
  •  prowadzenie spraw w zakresie ewidencji majątku gminy: 52 3826-439
  • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, rozliczanie umów cywilno prawnych: 52 3826-436
  • bieżące regulowanie opłat i faktur, spłaty kredytów:
   52 3826-437
  • prowadzenie księgowości budżetowej: 52 3826-434,
   52 3826-438
 • Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju: 52 3826-450
 • Kierownik wydziału: 52 3826 451,
  Z-ca kierownika: 52 3826 453,
  Sprawy dot. inwestycji: 52 3826-452
 • Zaświadczenia o przeznaczeniu w planie miejscowym, wypisy i wyrysy z planu: 52 3826-454
 • Plany zagospodarowania przestrzennego, opinie o podziale:
  52 3826-455
 • Sprawy dot. opłat planistycznych i adiacenckich, decyzje lokalizacji celu publicznego 52 3826-456
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy: 52 3826-457
 • zamówienia publiczne: 52 3826-459'
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych
  • Obrona cywilna: 52 3826-474
  • Sprawy wojskowe i obywatelskie: 52 3826-476,
  • Dowody osobiste: 52 3826-464, 52 3826-465
  • Ewidencja ludności: 52 3826-466, 52 3826-467,
  • Działalność gospodarcza: 52 3826-482
  • Sprawy zdrowia i osób niepełnosprawnych: 52 3826-483, 
  • Sprawy mieszkaniowe: 52 3826-484
 • Urząd Stanu Cywilnego: 52 3826-462, 52 3826-463,
 • Rejestracja pojazdów: 52 3826-470
 • Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - 052 3822-226
Dodał: Michał Szałkowski 27.08.07
Modyfikował: Michał Szałkowski 11.10.13

kalendarz imprez
 

Komunikaty GCZK

 • Ostrzeżenie Publiczne ozdobnik
  (dodano: 16.09.14)

  Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie informuje, iż na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca ujawnienia podczas kontroli w zakładzie w miejscowości Bystrzyca 500 butelek alkoholu o nazwie ABSINTH. Alkohol ten w swoim skladzie zawierał niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży. Proszę niezwłocznie informować GCZK o ujawnieniu powyższego alkoholu.

 • Spis Firm zajmujących się usuwaniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych ozdobnik
  (dodano: 11.06.14)

  źródło obrazu: http://www.townandcountrypc.co.uk/wp-content/uploads/2012/09/pic-of-wasp.jpg

Czy wiesz jak spotkać się
z Burmistrzem Koronowa?

Burmistrz Koronowa wraz ze swoim zastępcą przyjmują mieszkańców w każdy wtorek od godziny 10:00 do 17:00. Obowiązują wcześniejsze zapisy
w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Koronowie (ul. Plac Zwycięstwa 1).
Osoby, które chcą się zapisać na spotkanie mogą to zrobic osobiście, telefonicznie
(tel. 052 3826-410) lub za pomocą
poczty elektronicznej (sekretariat@um.koronowo.pl).
wirtualny spacer
6latki do szkoły
logo lotniska
logo lotniska
Wykonanie serwisu: Szałkowski Michał .::. Copyright: Gmina Koronowo