www.bip.koronowo.pl | www.mgok.koronowo.pl | www.mgops.koronowo.pl| www.bibliotekakoronowo.pl

dzisiaj jest: 23 sierpnia 2019 r. imieniny: Apolinarego, Miły, Róży
kamera on-line galeria zdjęć ksiega gosci programy pomocowe BIP
logo
Strona Główna - informator - Historia
Wersja polska English version Deutsche Version La versione italiana
informator
Serwis informacyjny
Kurier Ratuszowy
Historia
Wydarzyło się w Koronowie
Historia Koronowa
Cystersi w Koronowie
Historia Samorządu Koronowskiego
Zasługi Cystersów dla Koronowa. Historia miasta.
Miejsca Pamięci Narodowej
TMZK
Sport
Zdrowie
Edukacja
Komunikacja
Pomoc społeczna
Programy Pomocowe
Informator budżetowy
Ważne telefony
Adresy stron internetowych
Stowarzyszenia
Elektroniczna skrzynka podawcza
System Zarządzania - ISO
Strategia Promocji Gminy Koronowo
Bezpieczeństwo w Gminie Koronowo
Harmonogram wywozu odpadów
 

Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Koronowie
tel. 52 3826 400
fax: 52 3826 401
sekretariat@um.koronowo.pl
więcej >>
 
sisms
baner akieta
rewitalizacja
Zalew Koronowski
sk
Trzy Doliny
Interwencja Kryzysowa
MIKROPORADY
Paszport Turystyczny
.:: Wydarzyło się w Koronowie
 
Kalendarium historyczne Koronowa

8 tys. lat p.n.e. – Pierwsze ślady ludzi na terenie Koronowa (ludność kultury tardenuaskiej) VII -VIII wiek – Gród obronny z podgrodziem na Wzgórzu Łokietka XII wiek – Gród obronny na Wzgórzu Łokietka (okres wczesnośredniowieczny) 1250 – Potwierdzenie darowizny skarbnika kujawskiego Mikołaja Zbrożka przez księcia Kazimierza pozwalające na założenie i budowę klasztoru na terenie Byszewa. 1288 – Podpisanie umowy pomiędzy biskupem włocławskim Wisławem i opactwem cysterskim byszewskim o przejściu na własność konwentu wsi Smeysche (Koronowa) w drodze zamiany na inne dobra. 1289 – Rozpoczęcie budowy klasztoru w Koronowie dzięki nadaniu przez księcia pomorskiego Mszczuja II wsi Polaszki nad Wierzycą i przeznaczeniu dochodów na budowę. 1315 – Pierwsza informacja, iż klasztor w Koronowie już stoi, chociaż budowa nie mogła być jeszcze zakończona ze względu na zbyt krótki czas od jej rozpoczęcia. 1350 – Klasztor koronowski przekazuje 60 grzywien na budowę katedry gnieźnieńskiej, co może świadczyć o zakończeniu budowy kościoła i klasztoru. 1368 – Nadanie praw miejskich osadzie Smeysche (późniejsze Koronowo) oraz przywileju odbywania targów w czwartki każdego tygodnia. 1383 – Pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła św. Andrzeja (wtedy pod wezwaniem Bożego Ciała). 1399 – Pierwsza wiadomość o istnieniu pieczęci miejskiej z berłem i koroną. 1410 – Zwycięska dla Polaków bitwa z Krzyżakami, druga, co do znaczenia po grunwaldzkiej. 1411 – Zajęcie i zniszczenie miasta przez Krzyżaków. 1440 – Zdjęcie klątwy z opata i konwentu koronowskiego za opuszczenie swej siedziby. Przyczyną opuszczenia klasztoru były częste napady i grabieże Krzyżaków. 1476 – Król Kazimierz Jagiellończyk zezwala na odbywanie jednego jarmarku rocznie (17 marca). 1484 – Pozwolenie Kazimierza Jagiellończyka na odbywanie drugiego jarmarku, co roku (21 października). 1599 – Zakończenie przebudowy kościoła św. Andrzeja. 1686-1706 – Przebudowa i renowacja kościoła i klasztoru cysterskiego, zbarokizowanie wewnętrznej architektury oraz wprowadzenie pięknego, barokowego wyposażenia, powstanie rezydencji opata. 1717 – Koronowo opustoszało całkowicie w wyniku wojen, pożarów, rozbojów i pomoru inwentarza. 1750 – Rebelia mieszczan pod dowództwem Macieja Serwatki przeciwko władzom miejskim Koronowa. 1750 – Nadanie przez króla Augusta III Sasa prawa odbywania następnych dwóch jarmarków rocznie: 25 stycznia i 29 czerwca. XVIII wiek – Koniec zamieszkiwania w Koronowie kupców szkockich, którzy przybyli do miasta w XVI i XVII w. 1772 – Miasto przechodzi pod panowanie Prus. 1794 – Entuzjastyczne powitanie wojsk powstańczych Insurekcji Kościuszkowskiej, złożenie przysięgi wierności przez magistrat, usunięcie orłów pruskich, przeprowadzenie poboru 34 rekrutów umundurowanych, z bronią palną i żywnością na 5 dni; jesienią powrót władzy pruskiej. 1807-1815 – Czasy Księstwa Warszawskiego i powrót Koronowa pod władzę polską. 1812 - W Koronowie zatrzymuje się oddział francuski. 1815 - Po Kongresie Wiedeńskim powrót Koronowa pod władzę pruską. 25 lutego starcie mieszczan i kupców koronowskich z pułkiem wojska pruskiego stacjonującym w mieście. 1819 - Kasacja zakonu cystersów i zamiana zabudowań klasztornych na więzienie. 1829 - Działają dwa koła śpiewacze. 1831 - Budowa kościoła ewangelickiego za wsparciem rządowym. 1846 - Założenie Bractwa Strzeleckiego jako ”straży obywatelskiej”. 1862 - Działają trzy powszechne szkoły publiczne: katolicka, ewangelicka i żydowska. 1892 - Założenie Banku Ludowego. 1895 - Powstanie linii kolejowej wąskotorowej Koronowo – Bydgoszcz. 1895 - Utworzenie pierwszej organizacji sportowej – Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 1898 - Budowa dwupiętrowego szpitala na około 40 pacjentów. 1899 - Powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej. 1900 - Uruchomienie elektrowni podlegającej centrali w Berlinie. 1906 - Strajk szkolny, odmowa odpowiedzi w języku niemieckim na lekcjach religii. 1907 - Wybudowanie rzeźni. 1908 - Powstanie spółdzielni zaopatrzenia i zbytu „Rolnik”. 1908 - Początek działalności Towarzystwa Czytelni Ludowych. 1909 - Połączenie Koronowa z Tucholą linią kolejową normalnotorową. 1913 - Przebudowa i powiększenie ratusza z zainstalowaniem wodociągu. 1919 - Powstanie pierwszej kompanii Tajnej Organizacji Wojskowej pod komendą dr. Stanisława Szukalskiego, działalność niepodległościowa Tajnej Rady Ludowej oraz Tajnej Straży Ludowej. 1920 – 26.I. – Wkroczenie wojsk polskich gen. Hallera do Koronowa. 1931 – Zbudowanie przez miejscowe społeczeństwo stadionu sportowego ze strzelnicą. 1939 – 3.IX. - Zajęcie Koronowa przez wojska hitlerowskie. 1939 – 26.X. – Aresztowanie i rozstrzelanie 12 obywateli Koronowa w pobliskim lesie w Srebrnicy. 1939 – 1945 - Okupacja hitlerowska. Wysiedlanie. Wywożenie do obozów koncentracyjnych, liczne morderstwa, rozstrzeliwania obywateli Koronowa w koronowskim więzieniu oraz okolicznych miejscowościach. 1945 – 26.I. Wkroczenie wojsk radzieckich do Koronowa. 1968 - Uroczyste obchody 600-lecia Koronowa; m.in. uroczysta sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy, wydanie monografii, żakinada, liczne konkursy, występy zespołów artystycznych itp.
Dodał: Grzegorz Myk 25.02.05
Modyfikował: Michał Szałkowski 25.02.05

kalendarz imprez
 

Komunikaty GCZK

  • Ostrzeżenie Publiczne ozdobnik
    (dodano: 16.09.14)

    Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie informuje, iż na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca ujawnienia podczas kontroli w zakładzie w miejscowości Bystrzyca 500 butelek alkoholu o nazwie ABSINTH. Alkohol ten w swoim skladzie zawierał niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży. Proszę niezwłocznie informować GCZK o ujawnieniu powyższego alkoholu.

  • Spis Firm zajmujących się usuwaniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych ozdobnik
    (dodano: 11.06.14)

    źródło obrazu: http://www.townandcountrypc.co.uk/wp-content/uploads/2012/09/pic-of-wasp.jpg

Czy wiesz jak spotkać się
z Burmistrzem Koronowa?

Burmistrz Koronowa wraz ze swoim zastępcą przyjmują mieszkańców w każdy wtorek od godziny 10:00 do 17:00. Obowiązują wcześniejsze zapisy
w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Koronowie (ul. Plac Zwycięstwa 1).
Osoby, które chcą się zapisać na spotkanie mogą to zrobic osobiście, telefonicznie
(tel. 052 3826-410) lub za pomocą
poczty elektronicznej (sekretariat@um.koronowo.pl).
wirtualny spacer
6latki do szkoły
logo lotniska
logo lotniska
Wykonanie serwisu: Szałkowski Michał .::. Copyright: Gmina Koronowo