www.bip.koronowo.pl | www.mgok.koronowo.pl | www.mgops.koronowo.pl| www.bibliotekakoronowo.pl

dzisiaj jest: 23 sierpnia 2019 r. imieniny: Apolinarego, Miły, Róży
kamera on-line galeria zdjęć ksiega gosci programy pomocowe BIP
logo
Strona Główna - Gospodarka
Wersja polska English version Deutsche Version La versione italiana
Gospodarka
Rolnictwo
Ogólne Informacje
Organizacje rolnicze, producenci
Pow. Zespół Doradz. Rol.
Sołectwa w Gminie Koronowo
Działalność gospodarcza
Oferta Inwestycyjna
 

Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Koronowie
tel. 52 3826 400
fax: 52 3826 401
sekretariat@um.koronowo.pl
więcej >>
 
sisms
baner akieta
rewitalizacja
Zalew Koronowski
sk
Trzy Doliny
Interwencja Kryzysowa
MIKROPORADY
Paszport Turystyczny
.:: Ogólne Informacje
 
Rolnictwo w Gminie Koronowo

Warunki produkcji rolniczej: geograficznie teren gminy znajduje się na pojezierzu południowo-pomorskim, a hydrograficznie w środkowej części zlewni rzeki Brdy, która przepływa przez malownicze tereny z kilkoma jeziorami i Zalewem Koronowskim. Cechą charakterystyczną terenu gminy Koronowo jest polodowcowy krajobraz, na który składają się duże ilości jezior tzw. rynna Byszewska i bezodpływowych zagłębień. Daje to bardzo zróżnicowane ukształtowanie terenu. Występują liczne wzniesienia i pofałdowania, a w okolicach jezior rynnowych teren poprzecinany jest licznymi wąwozami. 56,8 % powierzchni gminy zajmują użytki rolne, w których grunty orne stanowią aż 91,1 %. Udział gruntów ornych w poszczególnych wsiach jest bardzo zróżnicowany i waha się od 1,5 % powierzchni ogólnej w Sokole Kuźnicy i 7,8 % w Starym Jasińcu do 94,9 % w Gogolinku. Sady zajmują zaledwie 1,5 % powierzchni. Są one zgrupowane w południowej części gminy głównie we wsiach : Tryszczyn, Wtelno, Gogolinek i Gogolin. Użytków zielonych jest również bardzo mało - około 3,1 % powierzchni ogólnej. Ogólny wskaźnik zalesienia i zadrzewienia gminy jest wysoki i wynosi 31,0 % powierzchni ogólnej. Gleby gminy Koronowo są dość dobrej jakości. Przewagę stanowią grunty klasy III i IV, które łącznie zajmują 87,6 % powierzchni gminy. Ich jakość i przydatność rolniczą wg IUNG oceniono na 58,2 punktów - są one jakościowo lepsze od gleb byłego województwa bydgoskiego i kraju. Natomiast mniej korzystna od przeciętnej w województwie i kraju jest bonitacja agroklimatu i rzeźba terenu.

W Gminie Koronowo jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest lepsza (74,0 pkt.) niż w byłym województwie bydgoskim (69,6 pkt.) i Polsce (66,6 pkt.). Duży wpływ na jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej mają gleby. Generalnie jakość gleb w gminie Koronowo jest dobra, dominują gleby klasy III i IV, trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że gleby w Gminie Koronowo są mocno zróżnicowane. W sołectwie Koronowo 46,6 % stanowią gleby klasy V i VI a dla porównania w sołectwie Gogolinek 90,1 % stanowią gleby klasy III. Obecnie większość użytków rolnych w gminie jest własnością rolników indywidualnych, jednak istnieją również gospodarstwa sektora publicznego, jak również o kapitale mieszanym. We władaniu gospodarstw indywidualnych znajdowało się w roku 1988 72,0 % użytków rolnych, a w roku 1999 93,4 % jest to wzrost o 21,4 %. Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosi 15,02 ha, są to gospodarstwa znacznie większe niż w powiecie bydgoskim i województwie kujawsko-pomorskim (o 43 %) oraz ponad dwukrotnie większe niż wynosi średnia dla całej Polski. W latach 1988 - 1996 średnia powierzchnia gospodarstwa wzrosła z 10,52 ha do 15,02 ha, jest to wzrost o 42,8 %. W roku 1999 średnia powierzchnia wynosi już 17,22 ha. Zmiany te są skutkiem transformacji gospodarczo-społecznej rolnictwa, która miała miejsce w ostatnich latach.

Gmina Koronowo należy do gmin, w których procesy przemian agrarnych przebiegają zdecydowanie szybciej niż w województwie kujawsko-pomorskim czy też w Polsce. W latach 1988 - 1996 średniorocznie ubywało w gminie Koronowo 2,8 % gospodarstw, w analogicznym okresie w Polsce ubywało średniorocznie około 1 % gospodarstw, a w byłym województwie bydgoskim około 2 %. Rolnictwo gminy Koronowo rozwija się bardzo dynamicznie, jest to rezultatem wysokiej intensywności produkcji i dużego potencjału ekonomicznego gospodarstw (gospodarstwa obszarowo większe o bardzo dobrym wyposażeniu w ciągniki i maszyny).

Słabością rolnictwa gminy Koronowo jest bardzo mało zaawansowany proces integracji rolników w grupy producenckie i marketingowe. Na terenie gminy Koronowo działają trzy zarejestrowane grupy producenckie, takie jak:

 • Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych"Agro-Kłos" we Wtelnie,
 • Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej "Prosiaczek" we Wtelnie,
 • Spółdzielnia Producentów Rzepaku"Rolnik" we Wtelnie.

Cechują się wzorową formą gospodarowania, jak również dają szansę na większą konkurencyjność , a także uzyskiwanie lepszych efektów ekonomicznych między innymi poprzez stosowanie wspólnych zasad produkcji i wspólnego zaopatrzenia w środki produkcji i materiał siewny.

Dodał: Michał Szałkowski 01.03.05
Modyfikował: Michał Szałkowski 03.10.08

kalendarz imprez
 

Komunikaty GCZK

 • Ostrzeżenie Publiczne ozdobnik
  (dodano: 16.09.14)

  Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie informuje, iż na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca ujawnienia podczas kontroli w zakładzie w miejscowości Bystrzyca 500 butelek alkoholu o nazwie ABSINTH. Alkohol ten w swoim skladzie zawierał niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży. Proszę niezwłocznie informować GCZK o ujawnieniu powyższego alkoholu.

 • Spis Firm zajmujących się usuwaniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych ozdobnik
  (dodano: 11.06.14)

  źródło obrazu: http://www.townandcountrypc.co.uk/wp-content/uploads/2012/09/pic-of-wasp.jpg

Czy wiesz jak spotkać się
z Burmistrzem Koronowa?

Burmistrz Koronowa wraz ze swoim zastępcą przyjmują mieszkańców w każdy wtorek od godziny 10:00 do 17:00. Obowiązują wcześniejsze zapisy
w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Koronowie (ul. Plac Zwycięstwa 1).
Osoby, które chcą się zapisać na spotkanie mogą to zrobic osobiście, telefonicznie
(tel. 052 3826-410) lub za pomocą
poczty elektronicznej (sekretariat@um.koronowo.pl).
wirtualny spacer
6latki do szkoły
logo lotniska
logo lotniska
Wykonanie serwisu: Szałkowski Michał .::. Copyright: Gmina Koronowo